Uppvaktningar

Vi har bytt namn till.

Vår älsta aktiva medlem i klubben

Ingvar Lövgren

gratulerdes inför sin 90 årsdag

av Ordf: Kurt Olsson

Sekr: Lisbeth Rydén

och övriga medlemmar i hallen

2018-04-08