Tävlingskommitté

ENA Pensionärsbowling Enköping 2018

Våra Sponsorer

Vi har bytt namn till.

Tävlingskommitén

Sammankallande

Bernt Berglund

tele:

0171-44 04 56

mobil:

070-660 61 33

E-post:

bberglund39@gmail.com

 

Bennet Ernlund

tele:

 

mobil:

073-026 34 51

E-post:

bennet.ernlund@telia.com

 

Christer Wahlund

tele:

0171-860 44

mobil:

 

E-post:

christerbarbrowahlund@gmail.com

 

Bennet Ernlund

tele:

 

mobil:

073-026 34 51

E-post:

bennet.ernlund@telia.com

 

Lars Pettersson

tele:

0171-370 51

mobil:

076-908 28 16

E-post:

larsp440@gmail.com

UK till Veteranligan

Statistikansvarig

 

Lars Pettersson

tele:

0171-370 51

mobil:

076-908 28 16

E-post:

larsp440@gmail.com

10-Kronan

 

Siv Aspelin

tele:

 

mobil:

070-203 20 56

E-post:

aspelin48@gmail.com

 

Christer Wahlund

tele:

0171-860 44

mobil:

 

E-post:

christerbarbrowahlund@gmail.com

Uppdaterad 2018-02-14