Övriga

ENA Pensionärsbowling Enköping 2022

Övriga

Valberedning


Conny Andersson

tele:


mobil:

076-839 64 99

E-post:Göran Bergholtz

tele:


mobil:

076-893 41 37

E-post:


Materialförvaltare


Siv Aspelin

tele:


mobil:

070-203 20 56

E-post:


Lotteriansvarig


Inga-Lena Wallin

tele:


mobil:

070-298 80 39

E-post:mobil:


Hemsidan


Bo Rydén

tele:

0171-14 42 63

mobil:

070-796 40 44

E-post:

enastrike@enabowling.se

Medllemsansvarig


Bo Rydén

tele:

0171-14 42 63

mobil:

070-796 40 44

E-post

enastrike@enabowling.se

Uppdaterad 2023-02-17