Styrelse

ENA Pensionärsbowling Enköping 2022

Styrelse

Ordförande:

Conny Andersson

tele:

mobil:

076-839 64 99

E-post:


V. Ordförande:

Jerry Sundström

tele:


mobil:

076-020 11 89

E-post:


Kassör:

Margareta Färm

Bokföring

Margareta Färm

mobil:

073-381 64 81

Swish

123 600 50 52

Sekreterare:

Marianne Johansson

tele:


mobil:

073-845 80 88

E-post:

ronna.harnevi@hotmail.se

Ordinarie ledamot:

Bo Rydén

tele:


mobil:

070-796 40 44

E-post:

bo41ryden@gmail.com

Revisorer:

Jorma Mustonen


Lars Pettersson

Uppdaterad 2023-02-17