Resultat

Klubbmatcher hösten 2023 resultat.

Klubbmatcher våren 2023 resultat.

Klubbmatcher hösten 2022 resultat.

Klubbmatcher våren 2022 resultat.

Klubbmatcher hösten 2021 resultat.

Klubbmatcher hösten 2020 resultat.

E P Bowling

Käglan

Bennet

716

Åke

649

Hans

700

L-G

642

Göran

688


Reino

642

Jorma

642


Ulf

628

Boris

638


Jarl

594

Lars.J

632


Erik

567

Kjell. A

605


Sven-Erik

557

Lars. P

605


Börje

493

Summa

5226

18  -  2

Summa

4772

Klubbmatcher våren 2020 resultat.

Klubbmatcher hösten 2019 resultat.

ENA PB     -     Strängnäs PBK

ENA PB     -     Håbo PRO

Käglan   -   ENA PB

ENA PB   -   Fjärd-100

Klubbmatcher våren 2019

resultat.

ENA Pb  -  Käglan

Ena Pb Enköping  -  Fjärdhundra Pro

Håbo PRO  -  Ena Pb Enköping

Klubbmatcher hösten 2018 resultat

Klubbmatcher våren 2018

resultat

Käglan  -  Enköping

            6925   -    7067

Enköping  -    Fjärdhundra

8          -            12   

         (4938)                        (4942)

Håbo  -  Enköping

                58     -       26

               (12538)    -     (11524)

Start nr. 1

Start nr. 2

Start nr. 3

Strängnäs - Enköping

23       -       17

Enköping - Fjärd 100

12       -        8

Klubbmatcher hösten 2017

resultat

Enköping - Håbo

     24      -     16

Enköping  -  Käglan

15        -        24

Enköping - Strängnäs

24         -          16

Enköping  -  Fjärd 100

10          -          10

Klubbmatcher våren 2017

resultat

Käglan - Enköping

8     -        12 

Enköping - Fjärd 100

7         -       13

Håbo -  Enköping 50     -      33

Strängnäs - Enköping

10123     -   10697

Sala - Enköping

15739   -   15559 

Fjärdhundra  -  Enköping

Enköping - Uppsala 9 - 11

        4950               5104

Klubbmatcher hösten 2016

Onsdag 16/11

Enköping = 22    -     Håbo-Pro = 17

                           11136                      10603

Fredag 10/11

Enköping  =  28     -       Käglan   =  12

               10815                          10116 

Första start
Andra start

Fredag 18/10

Enköping = 28       -        Strängnäs = 12

               10319                               9864

Klubbmatcher resultat våren 2016

Onsdag 2/3  PRO Håbo i Bålsta   -   PRO Enköping  = 44 - 38

      11593                          11651

Onsdag 10/02 Strängnäs - Pro Enköping  = 16 - 24

(10703)    -     (11016)

Måndag 11/01      PRO Enköping - Uppsala PRO  =  9  -  11

                                       ( 4789 )   -   ( 4628 )

Uppdaterad 2019-12-03