Uppvaktningar

2018-04-08

Den äldsta aktiva medlemmen i klubben

Ingvar Lövgren

gratulerades inför sin 90 årsdag

av Ordf: Kurt Olsson

Sekr: Lisbeth Rydén

och övriga medlemmar i hallen

Efter att Ingvar Lövgren spelat KM så överraskas med Gratulation inför 90 årsdagen.
ENKÖPINGS POSTEN var på plats .
Här får Ingvar blommor av Lisbeth.
Kurt säger väl valda ord och utbringar ett hurra hurra rop.
unsplash