2020

Antal deltagare 185

29 damer, äldste dam 81 år

156 herrar, äldste herre 91 år

15 föreningar deltog

Bästa resultat dam

Margareta Färm med 1093 poäng - ENA PB Enköping

Bästa resultat herre

Ove Tibbelin med 1336 poäng - ENA PB Enköping

Arrangör: ENA Pensionärsbowling Enköping

Kontakt: Ove Tibbelin tel. 072-150 92 31 

www.enabowling.se

ENA PB  tackar alla spelare som deltog och

bidrog till trevliga tävlingar innan Coronaviruset 

drabbade oss med avbokningar som följd


Till sist önskas alla välkomna tillbaka till

Enköping